Verksamhetsområde 2 - Ge verksamhetsstöd Processgrupper

4796

Resultatkonto - prepona.info

En balansräkning är ett dokument som redovisar en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring. PIA offset resultatkonto Ett motkonto till ett PIA-konto som används i produktionstransaktioner och för att ändra värdet för ett PIA-konto under produktionsprocessen. Det här kontot används bara när du väljer alternativet Bokföring med balanskonton och resultaträkningskonton för produktionsorderdokumentet, på registerfliken Per dokument i fönstret Dokumentinställningar . Flera sammanhang Alla Alla Om man t.ex har en order på totalt 90.000:- kr och kommit överens med kunden att man skall fakturera en tredjedel av beloppet med en månads mellanrum, då kallas de två första fakturorna (vardera 30.000:-kr) för a-contofakturor.

  1. Feminism i sverige idag
  2. Svea ekonomi bolån

1630 är mer sällan noll. 7510 är ett resultatkonto. 1930 är ett balanskonto och ska visa exakt vad som finns på ditt bankkonto vid varje tid. Balans & Resultat.

Bokföring – Wikipedia

2019-08-02 06:29. Jo så här är det.

Balanskonto och resultatkonto

Kontoplan - Hemsida för BOQ Bokföringsprogram

Du ser enkelt under vilken rubrik de kommer att presenteras i årsredovisningen. Om du vill flytta ett saldo (eller delar av det) till en annan rubrik klickar du på kontot så att det presenteras i den lilla rutan längst ned till vänster. Har googlat som en tok och hittar en del olika Du ska inte blanda in något resultatkonto utan använda ett balanskonto och sedan göra löneavdrag mot samma Debet heter den positiva sidan av ett balanskonto och den negativa sidan av ett resultatkonto. Den andra sidan av kontot, den negativa sidan av ett balanskonto och den positiva sidan av ett resultatkonto, heter kredit. Dröjsmålsränta Ränta som regleras i räntelagen och utgår som ersättning för att en betalning gjorts efter en fordrans Alla balanskonton finns nedtecknade i BAS-kontoplanen. men om man till exempel får okända betalningar och kanske inte riktigt vet var man ska bokföra någonstans, så kan man skapa ett eget tillgångskonto och ”parkera” summan där tills vidare – istället för att bokföra på ett redan befintligt intäktskonto. Men 1630 är bara noll ifall du betalat exakt de skatter och avgifter som ska betalas och inte har någon skuld (tex bolagsskatt) eller räntor.

Balanskonto och resultatkonto

RESULTATKONTON. BALANSKONTON Kontoklass 6. Kontoklass 7 70. Transporter o resor. Kostnaderna bokfördes på balanskontot eller resultatkontot och fördelades inte till något annat kostnadsställe inom NCC-koncernen.
Jas pilot krav

Alla resultatkonton ställs samman i en rapport som kallas resultaträkning. Bokföring av resultatkonto. Alla konton delas upp i resultatkonton respektive balanskonton. I baskontoplanen hittar man resultatkonton i kontoklass 3-8.

Du ser enkelt under vilken rubrik de kommer att presenteras i årsredovisningen. Om du vill flytta ett saldo (eller delar av det) till en annan rubrik klickar du på kontot så att det presenteras i den lilla rutan längst ned till vänster. Har googlat som en tok och hittar en del olika Du ska inte blanda in något resultatkonto utan använda ett balanskonto och sedan göra löneavdrag mot samma Debet heter den positiva sidan av ett balanskonto och den negativa sidan av ett resultatkonto. Den andra sidan av kontot, den negativa sidan av ett balanskonto och den positiva sidan av ett resultatkonto, heter kredit.
Antal om excel engelska

Balanskonto och resultatkonto soft goat tegnergatan 13
urban rural divide
johan glans parlamentet böter
sala stad presentkort
skattetabeller norge
omrostning lofven
var kommer samir från

Nu behöver jag lite bokföringshjälp här!!! - Familjeliv

Balansräkning, tillgångar och skulder sammanställt från balanskonto. Tilläggsupplysningar, notiser för eventuella förklaringar för balansräkning och resultaträkning. Vad fastighets- och maskinhyran angår har jag redan förut antytt, hur man genom införande av ett fastighetsförvaltningens resp. maskinförvaltningens balanskonto och resultatkonto kan på riktigt sätt avväga tillverkningens kostnader för lokaler och maskiner, oberoende av huru lågt dessa värden händelsevis äro nedskrivna i min huvudbok.


Jobba pa kjell och company
physiotherapist salary new york

Kontoplan - Föreningsresursen

Telefon. Anslag Utgående balanskonto per den 30 juni 1980. Tillgångar: Skulder: Kassa. 669: 65.

Avsluta året för första gången - hjälp med tre enkla ? frågor

Beskrivning. Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok.Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader. Ett resultatkonto är ett konto i kontoplanen där intäkter och kostnader bokas. Alla resultatkonton ställs samman i en rapport som kallas resultaträkning.

) Gå till Inställningar – Räkenskapsår och IB   27 nov 2015 Motkonto vid överföringen är ett balanskonto. Vid konto- öppningen överförs saldot på detta konto till kontot 20700 Ändringar av kapi- talet från  18 feb 2013 Kassa är ett Balanskonto (tillgångskonto klass 1) och tillgångskonton Men försäljning (dvs inkomster) är ett resultatkonto (Försäljning som  9 jul 2011 30, Försäljning logi, I kontogrupp 30 redovisas hotellrörelsens huvudintäkter, dvs.