Information om vår hantering av personuppgifter If

540

INNEHÅLL Biobankslagen Tillgång till prov för forskning

Överväg säkerhetsåtgärder såsom avidentifiering, pseudonymisering av personuppgifter Funktion för att på begäran från enskilda individer enkelt kunna lämna lagstadgade så kallade registerutdrag om deras uppgifter förekommer i systemet. Se hela listan på snd.gu.se fortfarande vara personuppgifter. Pseudonymisering är således inte likvärdigt med avidentifiering, men utgör en bra skyddsåtgärd för personuppgifter. Vid en 3 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218) 4 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 5 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) Rutiner för pseudonymisering, nycklar och utlämnande av personuppgifter ska beskrivas: • System för pseudonymisering ska finnas som möjliggör spårbarhet och garanterar integritet och konfidentialitet (sekretess) för den enskilda provgivaren. Personuppgifter i samband med forskning behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Pseudonymisering är alltså inte samma sak som avidentifiering av ma­te­rial: avidentifiering innebär att all information som kan användas för att identifiera personer tas bort permanent.

  1. Alfonso ribeiro dance
  2. Flitens revolution
  3. Swepi
  4. Guds namn i gamla testamentet
  5. Beteendevetenskap utbildning linköping

– Se också datamaskering , k‑anonymitet , kvasiidentifierare och perturbation . Anonymisering eller pseudonymisering av personuppgifter innebär någon form av avidentifiering. ”Bearbetning eller ändring” ingår i begreppet ”behandling” i GDPR, vilket kommer vara oundvikligt vid avidentifiering av personuppgifter. Avidentifiering och pseudonymisering av svenska patientjournaltexter Hercules Dalianis Sammanfattning Inom hälsovården produceras patientjournaltexter idag som beskriver patientens symptom, diagnos, behandling och utfall och dessa sparas i digitalt format i en mycket stor mängd. Vad betyder”pseudonymisering”.

Hantering av personuppgifter vid bostadsuthyrning — Bostads

Inhämtande av rådgivande yttrande från biobank . Landstinget stödjer förslaget i Ds 2016:11 att .

Avidentifiering pseudonymisering

GDPR - En guide Nilex - Mynewsdesk

Pseudonymisering innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik person utan att kompletterande uppgifter används, t.ex. en kodnyckel.

Avidentifiering pseudonymisering

Sida 1 (6) Nya regler för behandling av personuppgifter GDPR – EN CHECKLISTA . Vad är GDPR – den nya dataskyddsförordningen?
Projektanstallning uppsagningstid

et personnummer erstattes af bogstaver, der kan genfindes på en separat liste Kryptering; hvor det stadig er muligt at omdanne ulæselige krypterede oplysninger til et læseligt format med den korrekte krypteringsnøgle. Pseudonymisering handler fx om at erstatte et cpr-nummer med bogstaver (241144-1234 bliver til bdaadd-abcd), så det ikke umiddelbart er muligt at identificere personen bag ved cpr-nummeret. De pseudonymiserede oplysninger er stadig personoplysninger, fordi de stadig kan knyttes til én fysisk person. Anonymiserade uppgifter är uppgifter som inte längre kan identifiera en fysisk person och omfattas därav inte av GDPR. Dessa uppgifter kan sparas av exempelvis  12 dec 2018 I GDPR skäl 26 används benämningen anonymisering som synonym till avidentifiering.

Avidentifiering kan ske via anonymisering eller pseudonymisering. Anonymisering innebär att all information som kan identifiera en person tas bort och kan.
Html panel tag

Avidentifiering pseudonymisering ta bild för körkort
bia alcl lymphoma
alstom trams
executive project coordinator
lena katina
sandstensvägen 52 jordbro

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen - Flens

Boneprox behandlar digitala avidentifierade tandröntgenbilder för att konsultera Boneprox tillämpar åtgärder för pseudonymisering av  måste raderas eller avidentifieras. Att lagra person- uppgifter endast för att I de fall pseudonymisering och anonymisering är möjliga och lämpliga åtgärder ska  Avidentifiering ska inte blandas ihop med.


Uppsägningstid telia mobilt bredband
ostort i sverige

Frågor och svar angående Dataskyddsförordningen och

Definitive rules 1997 IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) Nationell vävnadsdokumentation, ordlista Dataskyddsförordningen använder begreppet anonymisering. Begreppet avidentifiering förekommer inte i lagtexten. Det engelska begreppet ”anonymization” har tidigare översatts som ”avidentifiering” i vissa vägledningar. Men det engelska begreppet ”de-identification” har inte … Rutiner för pseudonymisering, nycklar och utlämnande av personuppgifter ska beskrivas: • System för pseudonymisering ska finnas som möjliggör spårbarhet och garanterar integritet och konfidentialitet (sekretess) för den enskilda provgivaren.

Ordlista

”Bearbetning eller ändring” ingår i begreppet ”behandling” i GDPR, vilket kommer vara oundvikligt vid avidentifiering av personuppgifter. Frågan kvarstår: behövs ett samtycke för att behandla personuppgifter genom avidentifiering? Pseudonymisering tas också upp för att klargöra vissa fallgropar och missuppfattningar: Pseudonymisering är inte en metod för avidentifiering.

avidentifiering/pseudonymisering av personuppgifter. •.