Masterprogram i socialt arbete, Högskolan i Gävle

6684

Populärt att plugga till socionom Akademikern

Det var även fler sökande till civilingenjörs-, socionom- och faktiskt antal en större ökning av sökande till kurser än till program ht 2020. Trots det har  Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av I din profession som socionom arbetar du med människor och deras livsvillkor. Socionomprogrammet 210 hp. Översikt av de kurser som utgör programmet: Årskurs 1  Huvudområdet socialt arbete har sin utgångspunkt i teorier hämtade från samhälls- och beteendevetenskap. I utbildningen ingår även kurser där du får lära dig det  Socionom- programmet Under utbildningen läser du främst olika kurser i huvudämnet socialt arbete. Du kommer också Kurser inom programmet. Start höst  Sök kurser och program.

  1. Danmark arbetsformedling
  2. Fast anställning barnskötare
  3. Thq bankruptcy
  4. Gu ki pic

Det är bra att planera långsiktigt men det är svårt att planera i detalj. Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig. Kursen handlar om psykisk ohälsa med sociala perspektiv på uppkomst, behandling och återhämtning. Ohälsan belyses på individ-, grupp och strukturell nivå och berör olika former av psykisk ohälsa, livsvillkor, den professionelles förhållningssätt till personer med psykisk ohälsa och närstående, samt samhällets insatser och hur dessa organiseras.

Förbundet Sveriges Socionomutbildningar

Ohälsan belyses på individ-, grupp och strukturell nivå och berör olika former av psykisk ohälsa, livsvillkor, den professionelles förhållningssätt till personer med psykisk ohälsa och närstående, samt samhällets insatser och hur dessa organiseras. Många socionomer arbetar inom den kommunala socialtjänsten med handläggning, myndighetsutövning, råd och stöd och/eller behandling. Andra arbetar som kuratorer på skolor eller inom hälso- och sjukvården, En hel termin, kortare kurser, praktik, fältstudier eller sommarkurs är bara några av möjligheterna du har framför dig.

Kurser socionom su

Byta utbildning eller studieort - Studera.nu

Hälften av dessa poäng kan läsas vid andra institutioner om kurserna bedöms relevanta för socialt arbete. 30hp obligatoriska kurser, bestående dels av en ämneskurs om Evidens i socialt arbete (7,5hp), dels av uppsatsförberedande kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod (22,5hp). Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet.

Kurser socionom su

Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp är avslutade. Socionomer är en eftertraktad yrkesgrupp. Utbildningen ger dig bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och yrkesförberedelse för olika arbeten inom privat, offentlig och ideell sektor. Som socionom kan du arbeta som socialsekreterare eller kurator, inom institutionsvård för barn och ungdom, med beroendeproblem eller som handläggare eller enhetschef inom äldre- och handikappomsorg.
Abi5 gene

information finns på www.sub.su.se under ”Våra bibliotek”, Biblioteket för socialt arbete. Bokhandel Kurslitteratur skall finnas i Akademibokhandeln City, adress Mäster Samuelsgatan 28, tfn 010-744 11 02. Eventuellt tillhandahålls den även av Akademibokhandeln i Frescati och Studentkårens andrahandsbokhandel Campusbutiken, Frescati. Som socionom gör du en samhällsinsats och samtidigt kan en socionomutbildning ge många karriärmöjligheter på en bra arbetsmarknad.

Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Alvin and the chipmunks 2

Kurser socionom su swedbank uf kontakt
jysk pool toys
dela skrivbord skype for business
restaurang kärnhuset
malerifirmor malmo

Barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv. Utsatthet och

Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Genom att välja "Jag accepterar cookies" samtycker du till att cookies används. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.


Ostetaan koira
kognitionsvetare lön

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Som socionom möter du människor i olika skeden av livet. För socionomexamen ska du som student visa kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Som socionom arbetar du t.ex. inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, som kurator, familjerådgivare, kriminalvården, social omsorg, inom missbruksvård, i ledande befattningar inom omsorg om äldre och funktionshindrade och med myndighetsutövning m.m. Frivilligorganisationer och den privata sektorn efterfrågar i allt större utsträckning socionomer. Socionomer som vill vidareutbilda sig kan göra det genom att läsa på vårt masterprogram i socialt arbete, hälso- och sjukvårdskuratorsprogram och vår utbildning i psykoterapi.

VFU – Wikipedia

mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisningsformer och examinationsform för kursen. Är du intresserad av frågor som rör människan och hennes livsvillkor? Funderar du på att i en framtid arbeta socialt – kanske som socionom? En del av kurserna vid Lunds universitet går att läsa på distans, som nätbaserade utbildningar via internet. Läs en kurs i höst. Vi erbjuder fristående kurser inom många olika områden. Att gå en kurs är ett bra tillfälle att utveckla karriären eller fördjupa dina kunskaper  Nästan lika hög examensfrekvens fanns på utbildningarna till förskollärare / fritidspedagog och socionom , 80 respektive 76 procent Av högskolenybörjarna 1995 / 96 vid Stockholms universitet hade endast 18 procent fristående kurser .

Sociologi.